سخن بزرگان در مورد معلم

 

تعليم دهيد و خشونت مكنيد كه آموزگار بهتر از خشونت‌گر است. «حضرت محمد (ص

كسي را كه علم از او مي‌آموزيد محترم داريد و كسي را كه علم بدو. مي‌آموزيد محترم داريد

« حضرت محمد (ص

جنبندگان زمين، ماهي‌هاي درياها، و هر كوچك و بزرگي در زمين خدا و آسمان او براي معلم خوبي‌ها استغفار مي‌نمايند.

امام صادق (ع)

با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتي سخن مگو و با كسي كه راه نيكو سخن گفتن به تو آموخت لافِ بلاغت مزن.

حضرت علي (ع)

دانش خود را به ديگران آموزش ده و دانش ديگران را بياموز چه علم خود را انفاق كرده‌اي و آنچه را نمي‌داني آموخته‌اي.

امام حسن (ع)

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن كه روح را بر جسم شرف است زيرا معلم سبب كمال و تربيت روحاني است و پدر سبب تربيت جسماني.

«جلال‌الدين دواني»

كسي كه در خود آتش ندارد نمي‌تواند ديگران را گرم كند.

«مثل آلماني»

آموزگار در صف مقدم است و من به او اعتماد دارم و مي‌دانم كه با سلاح خود يعني كتاب ابتدائي خود بر صفوف دشمن پيروز خواهد شد.

«بورگهم»

من از ياد دادن آنچه ياد گرفته‌ام هرگز خسته نشده‌ام. اين يگانه خدمت ناچيزي است كه من آن را نسبت به خود مي‌توانم داد.

«كنفوسيوس»

در هر ملت چراغي است كه به عموم افراد نور مي‌دهد و آن معلم است.

«هوگو»

مردي را كه مهياي آموختن است تعليم ندادن، انساني را به هدر دادن است، مردي را كه آماده آموختن نيست، تعليم دادن، سخن به هدر دادن است. خردمند نه انسان را به هدر مي‌دهد و نه سخن را.

«كنفوسيوس»

+ نوشته شده توسط رامين مرادي در چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 19:59 |