تصاویرمتحرک

با استفاده ازگیره کاغذ وتصاویری که روی مقوا چسبانده می شود وآهنربای بزرگ و قوی می توان لحظات مفرحی را در آموزش علوم بخش آهنربای کلاس اول به وجود آورد .

دانش آموزان شکل های راروی میزخود می گذارندوآهنربا رادرزیرسطح موردنظر قرارداده باجابه جاکردن آهن ربا ،شکل ها به راحتی جابه جا شده وبا این روش می توان به صورت نمایشی به آموزش دیگردروس نیزپرداخت .باچسباندن یک تکه فلز درزیر مجسمه های اسباب بازی سبک وپلاستیکی نیزمی توان این کار را عملی نمود.تصاویر می توانند توضیحات راکامل تر نمایند.

 

+ نوشته شده توسط رامين مرادي در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:14 |