باتري با چاشني سركه

 براي ايجاد جريان الكتريسته از روش هاي متفاوتي مي توان استفاده كرد .يكي از اين روش ها به كاربردن محلول هايي است كه خاصيت اسيدي دارند ونقش الكتروليت باتري را ايفا مي كنند. سركه يكي از اين محلول هاست كه به خاطر وجود اسيد سيتريك ،در ساخت باتري هايي با ولتاژپايين استفاده مي شود.ساخت اين نوع باتري ها كار سختي نيست .اگردوست داريد مي توانيد مقداري محلول سركه ويك ميخ گالوانيزه يا ضد زنگ ويك تكه سيم تهيه كنيد وبه سرعت باتري بسازيد. مطابق شكل (1)مقداري سركه درظرفي مثل قوطي فيلم ريخته وميخ گالوانيزه وسيم مسي را در آن فرو كنيد. دقت كنيد كه سيم مسي قطب مثبت وميخ قطب منفي باتري را تشكيل مي دهد. با اتصال  يك ولت متر به باتري مي توانيد مقدار ولتاژ ايجاد شده را اندازه گيري كنيد .البته توقع نداشته باشيد كه ولتاژ قابل توجهي ايجاد شود .مي توان با استفاده ازچند باتري واتصال آنها به صورت سري ، ميزان ولتاژ را بالابرد وازآن براي براي روشن كردن يك لامپ كوچك استفاده کرد

.دوچرخه همشهري شماره 486

+ نوشته شده توسط رامين مرادي در جمعه یکم آذر ۱۳۸۷ و ساعت 0:27 |