جدول بودجه بندی دروس پايه چهارم ابتدايی منطقه دينور     

   سال تحصيلی 88 – 87

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

  ماه

دروس

برگزاری امتحانات نوبت دوم

137

113

113

101

100

82

81

71

70

62

61

41

40

21

20

1

قرآن

180

153

152

141

140

113

112

97

96

  81

80

 54

53

 27

26

1

ریاضیات

104

95

94 

 86

85 

 70

69 

 59

58 

 48

47

32

31

16

15 

 1

علوم

تجربي

 175

148

 147

140

 139 

 112

 111

93

 92

80

 79

 54

53

27

 26 

 1

فارسی

بخوانیم

67

62

61 

 57

56

46

45 

 38

38

33

32 

 22

21

11

10

1

جغرافیا

106

105

104 

 102

101 

 97

96

 94

93

90

89 

 83

82 

 77

76

70

تاریخ

133

131

130

 129

128

125

124

123

122

121

120

117

116

113

112

 108

مدنی

دروس این کتاب به صورت پیمانی و  با توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظر دروس و کتاب دست یافت 

هدیه های آسمان

 

 توجه جدول زمان بندی پیشنهادی است و آموزگاران محترم می توانند آن را با توجه به شرایط خاص کلاس تغییر دهند

 رعایت  بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید

رعایت گردد

 

 

جدول بودجه بندی دروس  پايه پنجم ابتدايی منطقه دينور  

      سال تحصيلی 88 – 87

 

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

  ماه

درس

برگزاری امتحانات نوبت دوم

120

105

105

 96

95

۸1

80

  69

68

  58

39 

 57

38

20 

19

1

قرآن

132

 116

115

 106

۱05

  85

84

75

74 

 65

64 

 43

42

22

21

 1

ریاضیات

112

100

100

  93

92

  74

73

  66

65

 58

57

  39

38

 20

19

 1

علوم

تجربي

181

 156

 155

141

 140

  111

 110

  94

 93

  79

 78

  53

 52

27 

 26

 1

فارسی بخوانیم

73

 66

65

 61

60

49

48

  42

41

 37

36

  24

24

 13

12

1

جغرافیا

135

 131

130

 127

126

  117

116

111

110

107

106

  97

96 

87

86

76

تاریخ

164

 161

160

159

158 

 156

155

 ۱53

 

152

151

150

147

146

143

142

138

 

مدنی

دروس این کتاب به صورت پیمانی و  با توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظر دروس و کتاب دست یافت 

هدیه های آسمان

  توجه جدول زمان بندی پیشنهادی است و آموزگاران محترم می توانند آن را با توجه به شرایط خاص کلاس تغییر دهند .

* رعایت  بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد .

 

  

+ نوشته شده توسط رامين مرادي در یکشنبه پنجم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 23:31 |